Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 70 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2021 

TRE:5791/00.00.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan syyskauden 2021 kokoukset esitetään pidettäväksi keskiviikkoisin tai torstaisin klo 16.00 Tammerkoski-istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2021 pidetään sähköisenä kokouksena  seuraavasti:

  • keskiviikko 15.9. 
  • keskiviikko 13.10.
  • keskiviikko 10.11.
  • torstai 9.12.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Katri Naulo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)