Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 66 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijän määrääminen 

TRE:4378/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 6 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa asiat esittelee lautakunnan nimeämä esittelijä joukkoliikenneyksiköstä. On tarkoituksenmukaista, että lautakunnan esittelijänä toimii Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön joukkoliikennejohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jäntti Aleksi, Apulaispormestari

Lautakunnan esittelijäksi nimetään Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikön joukkoliikennejohtaja ja hänen poissa ollessaan suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen tai kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen mainitussa sijaantulojärjestyksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Periviidan ja Häyrysen esteellisyydet päättyivät ja he palasivat kokoukseen.

Esteellisyys

  • Mika Periviita ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuuden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella. Periviita poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
     
    Juha-Pekka Häyrynen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuuden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella. Häyrynen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Mika Periviita

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)