Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Linjasto 2021 - tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)