Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 8 Linjasto 2021 -seminaari 

TRE:522/01.04.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää keväällä 2019 raitiotien avaamisen myötä vuonna 2021 käyttöönotettavasta bussiliikenteen seudullisesta linjastosta. Linjasto 2021-suunnittelu käynnistettiin keväällä 2018 ja sitä on toteutettu vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa. Suunnittelu on nyt edennyt siten, että viime vuoden aikana esiteltyjen luonnosten ja niistä saadun palautteen ja lausuntojen pohjalta on tehty ja julkaistu varsinainen linjastosuunnitelma vuodelle 2021. Suunnitelmasta voi antaa palautetta helmikuun loppuun asti.

Kyseessä on suuri joukkoliikenteen linjastomuutostyö ja suunnitteluratkaisujen perusteet ja saatu palaute on tarpeen käydä huolella ja ajoissa läpi asiasta päättävän joukkoliikennelautakunnan kanssa. Sopiva ajankohta on kytkeä tilaisuus 20.2. pidettävän kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksen yhteyteen niin, että suunnitelmien esittely - ja keskustelutilaisuus alkaa klo 12.30 ja päättyy ennen klo 16 alkavaa lautakunnan kokousta. Tilaisuus järjestetään Työväenmuseo Werstaan auditoriossa.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta koulutustilaisuuksiin.

Linjasto 2021 -seminaarin järjestämisestä aiheutuu tila- ja tarjoilukustannuksia yhteensä noin 520 euroa. Lisäksi maksetaan KTVES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja mahdolliset ansionmenetyskorvaukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginhallituksen edustaja oikeutetaan osallistumaan Linjasto 2021 -seminaariin, joka järjestetään Työväenmuseo Werstaan auditoriossa, osoite Väinö Linnan aukio 8, Tampere, 20.2.2019 klo 12.30-16.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan luottamushenkilöiden koulutusmäärärahoista.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja M. Mäkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)