Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 4.2.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Grönroos ja Matti Rainio (varalle Terhi Haukka).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.