Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 1 Joukkoliikenteen brändin jalkauttamisen tilaaminen, 11.01.2019
§ 2 Hankintasopimuksen jatkaminen Tampereen seudun joukkoliikenteen pääteasemakäymälöiden siivouksien ja tyhjennyksien sekä pysäkkihuoltojen hankinnasta, 15.01.2019
§ 3 Raitiotien liikennöinnin hankinta, 21.01.2019
§ 31 Linja 115 liikennepalvelun hankinta, 31.12.2018
§ 4 Joukkoliikenne -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.1.2019 alkaen, 22.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)