Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 4.6.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjatarkastajiksi valitaan Kirsi Kaivonen ja Matti Rainio (varalle Terhi Haukka).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)