Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Joukkoliikennejohtaja
§ 11 Joukkoliikennepalvelut 2/2017, kohde 46 - option käyttö, 15.05.2018
§ 13 Remix-suunnitteluohjelmiston hankinta, 15.05.2018
§ 14 Tarjouksen Nysse-brändin kehittämisestä hyväksyminen, 23.05.2018
§ 10 Liikennekorvauksen tarkistaminen 1.4.-30.6.2018, 20.04.2018
§ 12 Raitiotie aikataulu- ja kapasiteettitarkastelun tilaaminen, 15.05.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)