Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 5.8.2020

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 10.8.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niina Selin ja Matti Rainio (varalle Saana Vahvelainen).