Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 102 Edustajan ja varaedustajan valinta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmään 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustosta on pyydetty edustusta loppuvuodelle 2024 Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmään. Työryhmän toiminta sisältää kaksi kokousta vuoden aikana, joista ensimmäinen on torstaina 13.6. klo 13.-14.30 (Teams kokous) ja toisen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Työryhmään on pyydetty yksi edustaja ja yksi varaedustaja.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto valitsee edustajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Nuorisovaltuusto valitsi Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmään varsinaiseksi edustajaksi Helmi Hukkasen ja varaedustajaksi Venla Vuorisen.

Kokouskäsittely

Helmi Hukkanen ilmaisi kiinnostuksensa edustajan ja Venla Vuorinen varaedustajan tehtävään. Puheenjohtaja totesi heidän tulleen valituksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Jenna Naukkarinen, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)