Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 101 Edustajan valitseminen opiskeluhuollon ohjausryhmään 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuustolla on kaksi edustuspaikkaa Tampereen opiskeluhuollon ohjausryhmässä. Toisena edustajana on tähän mennessä vuonna 2024 toiminut nuorisovaltuustosta Lii Ahlberg. Hän vetäytyy tehtävästä jatkaen kuitenkin muuta toimintaansa nuorisovaltuustossa ja edustuspaikkaan suoritetaan uudelleenvalinta halukkaiden joukosta loppuvuodeksi 2024.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto myöntää Lii Ahlbergille eron opiskeluhuollon ohjausryhmän edustajan tehtävästä.

Nuorisovaltuusto valitsee toisen edustajan opiskeluhuollon ohjausryhmään toimikaudeksi 29.5.-31.12.2024.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Nuorisovaltuusto valitsi toiseksi edustajaksi opiskeluhuollon ohjausryhmään Eemi Jaakolan.

Kokouskäsittely

Eemi Jaakola ilmoitti kiinnostuksensa edustajan tehtävään. Puheenjohtaja totesi hänen tulleen yksimielisesti valituksi.

Tiedoksi

Valittu, Jenna Naukkarinen, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)