Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Tarkastetaan kokouksen läsnäolijat nimenhuudolla.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi, kun vähintään puolet nuorisovaltuuston jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja(t) ovat läsnä. Kokous on laillinen esityslistan ollessa lähetetty vähintään neljää (4) täyttä vuorokautta ennen kokouksen avaamista.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)