Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Lausuntopyyntö B1-kielen muutos- ja päivitystarpeista paikallisesti peruskoulussa (lisäpykälä) 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolle on esitetty lausuntopyyntö kasvatus- ja opetuslautakunnalta 21.5.2024. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja paikalliset täydennykset koskien B1-kielen opetusta vuosiluokilla 3–6 ja 7–9 -niminen dokumentti on 30 sivua pitkä sisältäen 55 paikallista muutos- tai päivitysehdotusta dokumentin sisältöön. Annettuihin muutos- ja päivitysehdotuksiin pyydetään nuorisovaltuustolta lausuntoa 3.6. mennessä. Dokumentti on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin Hukkasen ponsiehdotuksilla täydennettynä.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston jäsen Eetu Hukkanen teki muutosehdotuksen päätösehdotukseen:

Nuorisovaltuusto ei anna lausuntoa asiassa.

Kokouksen puheenjohtaja tiedusteli kannatusta Hukkasen muutosehdotukselle ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Nuorisovaltuuston jäsen Eetu Hukkanen teki seuraavat toivomusponsiehdotukset:

  1. Nuorisovaltuusto moittii kaupunkia huonosta hallintotavasta eikä lyhyeen lausuntoaikaan sekä hyvin laajaan lausuntoaineistoon vedoten lausu asiasta.
  2. Nuorisovaltuusto vetoaa kaupunkiin lausunnonantomenettelyn muuttamiseksi tarkoituksenmukaisemmaksi sekä ennakoivammaksi.
  3. Nuorisovaltuusto toivoo kaupungin kehittävän nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia sekä mukaan ottamista yhdessä nuorisovaltuuston, valtuustoryhmien sekä päätösvalmisteluyksikön kanssa.


Nuorisovaltuusto hyväksyi Eetu Hukkasen toivomusponsiehdotukset yksimielisesti.

Lii Ahlberg ja Aarre Lantelankallio poistuivat kokouksesta ennen asian päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jenna Naukkarinen, kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)