Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 93 Nuorisovaltuuston ajankohtaiskatsaus 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Käsitellään hallituksen sekä tiimien tiedotusasiat ja käydään läpi niiden toiminta edellisen tiedoksiannon jälkeen.

1. Hallituksen ajankohtaiskatsaus

Puheenjohtaja Oliver Priimägi esittelee hallituksen ajankohtaisia asioita. Seuraava hallituksen kokous järjestetään 14.8.2024.

Nuorisovaltuuston hallitus on kokoustanut 15.5.2024.

2. Viestintätiimin ajankohtaiskatsaus

1. varapuheenjohtaja Kerttu Kajander esittelee viestintätiimin ajankohtaisia asioita. Seuraava viestintätiimin kokous järjestetään 12.8.2024.

Viestintätiimi on kokoustanut 13.5.2024.

3. Tapahtumatiimin ajankohtaiskatsaus

2. varapuheenjohtaja Venla Vuorinen esittelee tapahtumatiimin ajankohtaisia asioita. Seuraava tapahtumatiimin kokous järjestetään 21.8.2024.

Tapahtumatiimi on kokoustanut 22.5.2024.

4. Edunvalvontatiimin ajankohtaiskatsaus

3. varapuheenjohtaja Eetu Hukkanen esittelee edunvalvontatiimin ajankohtaisia asioita. Seuraava edunvalvontatiimin kokous järjestetään 11.6.2024.

Edunvalvontatiimi on kokoustanut 6.5.2024.

Päätösehdotus oli

Merkitään nuorisovaltuuston ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pihla Pöllänen ja Helmi Hukkanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)