Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 89 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Nuorisovaltuusto tarkastaa viime kokouksen 29.4. pöytäkirjan sisällön ja hyväksyy sen päätäntävaltaisesti.

Päätösehdotus oli

Tarkastetaan nuorisovaltuuston 29.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksytään sen sisältö niiden pykälien osalta, joissa kohdin ei ollut päätösvaltaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)