Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 94 Taidekaaren esittely 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Taidekaari esittelee toimintaansa. Esittelijöinä Janina Ahlfors ja Mia Ylä-Nojonen.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pykälä käsiteltiin § 91 jälkeen.

Essi Manninen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Janina Ahlfors ja Mia Ylä-Nojonen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat ennen asian päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jenna Naukkarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)