Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 96 Tampereen nuorisovaltuuston lausunto valtuustoryhmien aloitteisiin maksuttoman toisen asteen säilyttämisestä 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolle saapui lausuntopyyntö Sosiaalidemokraattien, Vihreiden ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmiltä toisen asteen säilyttämisestä jatkossakin maksuttomana Tampereella. Aiheeseen liittyvä lausunto on työstetty valmiiksi. Lausunto esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto hyväksyy lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuustoryhmät, Jenna Naukkarinen, Mari Aalto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)