Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 100 Toisen varaedustajan valinta kaupunginhallituksen kehittämiskokouksiin 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuustolla on yksi edustaja ja kaksi varaedustajaa kaupunginhallituksen kehittämiskokouksissa. Toisena varaedustajana on tähän mennessä vuonna 2024 toiminut nuorisovaltuustosta Lii Ahlberg. Hän vetäytyy tehtävästä jatkaen kuitenkin muuta toimintaansa nuorisovaltuustossa ja edustuspaikkaan suoritetaan uudelleenvalinta halukkaiden joukosta loppuvuodeksi 2024.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto myöntää Lii Ahlbergille eron kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen toisen (2.) varaedustajan tehtävästä.

Nuorisovaltuusto valitsee toisen (2.) varaedustajan kaupunginhallituksen kehittämiskokouksiin toimikaudeksi 29.5.-31.12.2024.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Nuorisovaltuusto valitsi toiseksi (2.) varaedustajaksi kaupunginhallituksen kehittämiskokouksiin toimikaudeksi 29.5.-31.12.2024 Venla Vuorisen.

Esteellisyys

  • Lii Ahlberg ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella. Ahlberg poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan:

Nuorisovaltuusto myöntää eron Lii Ahlbergille kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen toisen (2.) varaedustajan tehtävästä.

Nuorisovaltuusto valitsee toisen (2.) varaedustajan kaupunginhallituksen kehittämiskokouksiin toimikaudeksi 29.5.-31.12.2024.

Eemi Jaakola ilmoitti kiinnostuksensa edustajan tehtävään.

Tiedoksi

Valittu, Jenna Naukkarinen, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)