Tampereen nuorisovaltuusto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 97 Vaikuta! -päivien syksy 2023 tulosten esittely 

TRE:5916/00.01.03/2023

Valmistelijan yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Nuoriso-ohjaaja Jenna Naukkarinen, puh. 050 385 0222, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto osallistui syksyllä 2023 nuorisopalveluiden osallisuustiimin järjestämille Vaikuta! -päiville kuullen 9. luokkalaisten ajatuksia. Tuolloin selvitettiin nuorten ajatuksia väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen.

Nuorilta kysyttiin syitä sille, miksi nuoret käyttäytyvät toisiaan kohtaan väkivaltaisesti ja miten asiaa voitaisiin ehkäistä a) koulussa ja b) vapaa-ajalla. Vastaukset kirjoitettiin eri värisille papereille. Tuloksia päivistä esittelee nuorisovaltuustosta Kerttu Kajander.

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuusto merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jenna Naukkarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)