Tarkastuslautakunta, kokous 10.11.2020

§ 131 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa toimitusjohtaja Petri Jokelalle pykälän 133 käsittelyn ajaksi ja riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle ja kaupunginlakimies Jouko Aarniolle pykälän 132 käsittelyn ajaksi sekä revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.