Tarkastuslautakunta, kokous 10.11.2020

§ 137 Selvityspyyntö (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 6 ja 15-kohta