Tarkastuslautakunta, kokous 10.11.2020

§ 133 Tampereen Vesi Liikelaitos 

TRE:4543/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman arviointikohteisiin sisältyy Tampereen Vesi Liikelaitos.

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Petri Jokela kertomaan aiheesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta 133 § päätettiin käsitellä 137 §:n jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Esa Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Vesi Liikelaitosta koskevan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, koska hän on Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5 kohdan perusteella. Kanerva poistui Tampereen Vesi Liikelaitosta koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.