Tarkastuslautakunta, kokous 10.11.2020

§ 134 Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2021 

TRE:6523/00.00.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lautakunnan sujuvan työskentelyn takaamiseksi vahvistetaan kevään arviointitilaisuuksien ja kokouksien päivämäärät. Tarkastuslautakunnan pääsääntöinen kokousaika on tiistaisin klo 13.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Kevään 2021 kokouspäiviksi vahvistetaan 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 30.3., 13.4., 20.4., ja 4.5.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.