Tarkastuslautakunta, kokous 10.11.2020

§ 135 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020 

TRE:6561/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

Kaupunginvaltuusto 19.12.2020 § 129 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2019 esittämiin huomioihin

Kaupunginvaltuusto 19.12.2020 § 131 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.