Tarkastuslautakunta, kokous 10.8.2021

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.