Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Kanerva ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Anne Sällylä ja Reima Lampinen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reima Lampinen ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Anne Sällylä ja Esa Kanerva).