Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

§ 63 Tarkastuslautakunnan työohjelma syyskaudelle 2019 

TRE:4095/00.05.00/2019

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala, puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointiohjelman syyskaudelle 2019 suunitteluseminaarissa 11.6.2019. Arviointiohjelma syyskaudelle 2019 noudattaa nelivuotiskauden suunnitelmaa ja arviointiohjelmaa on täsmennetty arviointikohteiden osalta.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman syyskaudelle 2019. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.