Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

§ 65 Tarkastuslautakunnan työohjelma tytäryhteisöille syyskaudelle 2019 (lisäpykälä) 

TRE:4095/00.05.00/2019

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmisteli tytäryhteisöjen arviointiohjelman syyskaudelle 2019 suunitteluseminaarissa 11.6.2019. Arviointiohjelma syyskaudelle 2019 noudattaa nelivuotiskauden suunnitelmaa ja arviointiohjelmaa on täsmennetty arviointikohteiden osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy tytäryhteisöjen työohjelman syyskaudelle 2019. Tarkastuslautakunnan tytäryhteisöjen työohjelmat ovat asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Peter Löfberg ja varapuheenjohtaja Esa Kanerva ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä tarkastuslautakunnan työohjelmaa tytäryhteisöille syyskaudelle 2019 ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella. Hallintosäännön 130 §:n mukaisesti kokoukselle tuli valita tilapäinen puheenjohtaja. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Heikki Luoto