Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2024

§ 63 Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokouspäivät 

TRE:5593/00.00.03/2023

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2024 pidetään Frenckellin kokoustiloissa, seuraavina päivinä alkaen kello 13.00:  13.8., 27.8., 10.9., 17.9., 1.10 (varapäivä)., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.

Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.