Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2024

§ 62 Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 työohjelma 

TRE:3073/00.05.03/2024

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2024 työohjelmaan arviointikohteet. Työohjelma noudattaa vuosien 2022–2025 arviointisuunnitelmaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2024 työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2024 työohjelmaan seuraavat arviointikohteet:

 • Kaupungin ja konsernin talous
 • Vuoden 2024 valtuustotavoitteiden toteutuminen
 • Strategian painopiste hiilineutraaleja tekoja: ilmastopäästöjen määrän vähenemistä koskeva valtuustokauden tavoite
 • Hiedanrannan kehitysohjelma: Hiedanrannan saavutettavuus
 • Tuloksellisuusarviointi: Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmä
 • Strategian teema: nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistaminen
 • Tytäryhteisö: Tampereen Särkänniemi Oy
 • Tytäryhteisö: Tampereen Energia Oy
 • Vesistöjen tila
 • Arviointiraportti, valtuustotavoite: hankintojen tuloksellisuutta kuvaava mittaristo on valmistunut