Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2021

§ 111 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esittämiin huomioihin  

TRE:5284/02.02.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Strategiajohtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksensa vuodelta 2020, ja kaupunginvaltuusto käsitteli sen kokouksessaan 17.5.2021. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikkö on pyytänyt vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin ja laatinut niistä tämän koosteen. Vastauksista käyvät ilmi toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty tai joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. Osa annetuista vastauksista on käsitelty asianomaisissa toimielimissä ja osa on valmisteltu virkamiestyönä. Toimielimissä vastaukset on käsitelty seuraavasti: asunto- ja kiinteistölautakunta 11.8.2021 § 129, sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2021 § 115 ja yhdyskuntalautakunta 14.9.2021 § 247. Annetut vastaukset esitetään tässä koosteessa kokonaisuudessaan lyhentämättöminä.

Liitteenä oleva kooste toimii kaupunginhallituksen vastauksena kaupunginvaltuustolle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esittämiin huomioihin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitukselta pyydetään vuosittain vastausta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin. Oheisessa liitteessä on kaupunginhallituksen vastaukset ja yksiköiden toimenpiteet tarkastuslautakunnan kevään arviointikertomuksen havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi.