Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2021

§ 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.