Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2021

§ 108 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta myöntää tähän kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden konsernijohtaja Juha Yli-Rajallle pykälän 109 käsittelyn ajaksi ja revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.