Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2021

§ 107 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Torkkola ja Saila Joutsio (varalle Markku Lahtinen ja Susanna Lohiniemi).