Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2021

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saila Joutsio ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Reima Lampinen ja Esa Kanerva).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.