Tarkastuslautakunta, kokous 12.1.2021

§ 5 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa 

TRE:60/00.05.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala pun. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus sekä voimavarat turvataan.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Tarkastustoimi on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla. Päätöksen liitteenä on laadittu selonteko.

Kokonaisarviona tarkastustoimi lausuu, että tarkastustoimen sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastustoimessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.