Tarkastuslautakunta, kokous 13.5.2019

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Veiström ja Auli Korhonen (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Maarit Takala).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.