Tarkastuslautakunta, kokous 1.9.2020

§ 92 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa palvelujohtaja Maria Päiväselle, palvelupäällikkö Terhi Huttuselle, perhetyönohjaaja Mervi Jokiselle pykälän 93 käsittelyn ajaksi ja palvelujohtaja Maritta Närhelle, huumehoidon kokemusasiantuntijalle ja tutkimuskoorinaattori Annikka Paavolalle pykälän 94 käsittelyn ajaksi ja johtaja Taru Kuosmaselle pykälien 93-94 käsittelyn ajaksi sekä revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

Huumehoidon kokemusasiantuntijan nimi on salassa pidettävä tieto viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain, 24 §:n 32 kohdan perusteella.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.