Tarkastuslautakunta, kokous 1.9.2020

§ 95 Sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisteri 2020 

TRE:144/01.02.00/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on ilmoitettu liitteenä oleva muutos sidonnaisuusilmoituksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muutoksen sidonnaisuusilmoituksiin, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Esteellisyys

  • Varapuheenjohtaja Esa Kanerva ilmoitti olevansa esteellinen oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 1 kohdan perusteella. Kanerva poistui asian käsittelyn ajaksi.