Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

§ 49 Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 13.6.2022 

TRE:2052/01.04.01/2022

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen strategian 2030 - Tekemisen kaupunki toimeenpanon tueksi toteutetaan vuosittain strategian keskeisiä sisältöjä syventävä valtuuston strategiaseminaari. Vuonna 2022 seminaarin teemana on Kansainvälisyys. Seminaarissa käydään keskustelua Tampereen kansainvälistymisen tilannekuvasta sekä luodaan tamperelaiseen dataan pohjautuvaa tulkintaa tulevien vuosien kehitystyön suuntaviivoista. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään valtuuston keskustelu eettisistä periaatteista. Tilaisuus järjestetään Tampere-talossa 13.6.2022.

Seminaariin kutsutaan valtuutetut sekä kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden. Lisäksi seminaariin kutsutaan kaupungin ylin viranhaltijajohto, liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat, pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, teeman kannalta keskeiset kaupunkiorganisaation asiantuntijat, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä ulkopuolisten sidosryhmien edustajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategia- ja koulutustilaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella. Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan strategiaseminaariin 13.6.2022.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.