Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

§ 43 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti: 

  • tarkastuspäällikkö Heini Ruski §:n 44 käsittelyn ajaksi
  • kaupunkitarkastaja Annikka Paavola §:n 47 käsittelyn ajaksi
  • revisiosihteeri Terhi Kokkonen koko kokouksen ajaksi

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.