Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 21.4.2022.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Susanna Lohiniemi ja Markku Lahtinen (varalle Jouni Ovaska ja Elisa Penders).

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Lohiniemi ja Markku Lahtinen (varalle Elisa Penders).