Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

§ 44 Sisäisen tarkastuksen seurantaraportti  

TRE:2999/00.05.03/2022

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu hallintosäännön mukaan mm. tehdä aloitteita ja esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja toiminta -konsernimääräyksen (voimaan 1.1.2022) mukaan sisäisen tarkastuksen tulee huolehtia riittävästä yhteistyöstä ulkoisen tarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus ja tarkastustoimi ovat sopineet uusista yhteistyökäytännöistä. Jatkossa tarkastuslautakunnalle kerrotaan sisäisen tarkastuksen ajankohtaisista asioista ja tarkastussuositusten seurannasta kahdesti vuodessa.

Tarkastuslautakunta saa tiedon myös väärinkäytösten ilmoituskanavan ajankohtaisesta valmistelutilanteesta.

Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Heini Ruski saapuu kokoukseen esittelemään sisäisen tarkastuksen seurantaraportin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Merkitään tiedoksi sisäisen tarkastuksen seurantaraportti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.