Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

§ 48 Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2022 - 2025 arviointisuunnitelma 

TRE:3005/00.05.03/2022

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelma laaditaan valtuustokaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittaisilla työohjelmilla.

Arviointisuunnitelman pohjana on valtuuston hyväksymä strategia Tekemisen kaupunki 2030. Suunnitelmassa huomioidaan strategian painopisteet, joihin liittyviä valtuustokauden tavoitteita arvioidaan eri vuosina. Vuosittain arvioidaan taloutta ja kunkin vuoden toiminnallisia tavoitteita. Myös yksi tai useampi tytäryhtiö on vuosittain arviointikohteena.

Arviointisuunnitelma on laadittu väljäksi, jotta vuosittaisessa työohjelmassa voidaan huomioida kattavasti koko kaupungin toiminnan arviointi neljän vuoden aikana ja ottaa mukaan myös ajankohtaisia arviointikohteita.

Arviointien tavoitteena on tuottaa tietoa kaupunginvaltuustolle siitä, miten valtuuston tahtoa on noudatettu, onko toiminta ollut tuloksellista ja edistänyt strategian toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa arviointisuunnitelman valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2022- 2025 ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.