Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2021

§ 60 LISÄPYKÄLÄ: Kaupunginvaltuuston strategiawebinaari 23.06.2021 (lisäpykälä) 

TRE:3438/01.04.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osana uuteen valtuustokauteen valmistautumista toteutetaan kaupungin uuden strategian valmistelua suuntaava valtuuston strategiawebinaari 23.06.2021. Webinaarissa annetaan uusille valtuutetuille eväitä uudelle valtuustokaudelle ja strategiatyön valmisteluun sekä esitellään kevään aikana koostettua tietopohjaa uuden strategian sekä mahdollisen pormestariohjelman laadinnan tueksi. Tilaisuuden yhteydessä toteutetaan luottamushenkilöille suunnattua koulutusta.

Webinaariin kutsutaan nykyiset valtuutetut sekä vuoden 2021 kuntavaaleissa 13.06.2021 valittavat uudet valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä uutta valtuutettua kohden. Lisäksi webinaariin kutsutaan kaupungin ylin viranhaltijajohto, kunnallissihteerit, pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, kaupungin laajennettu johtoryhmä, palveluryhmien johtajat, liikelaitosten toimitusjohtajat sekä konsernihallinnosta webinaarin teemaan liittyvät keskeiset asiantuntijat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta webinaariin päättää tarkastuslautakunta.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategiatilaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan strategiawebinaariin 23.6.2021.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.