Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2021

§ 56 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 57 käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.