Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2021

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Korhonen ja Anne Sällylä (varalle Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Satu Keski-Saari).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.