Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2021

§ 57 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2021 

TRE:3573/00.05.03/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala, puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntavaalien ajankohta on siirretty kesään ja uusi tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vasta elokuussa. Arviointiaikataulujen vuoksi on tärkeää päästä aloittamaan vuoden 2021 arviointien valmistelu jo ajoissa. Kokouksessa valitaan kolme arviointikohdetta vuoden 2021 työohjelmaan ja muilta osin työohjelman laatii kuntavaalien jälkeen valittava, uusi toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 työohjelmaan kolme arviointikohdetta. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.