Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan ehdotuksesta 45 § päätettiin käsitellä 46 §:n jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.