Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heikki Luoto ja Esa Kanerva (varalle Auli Korhonen ja Anne Sällylä).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.